🌈 જન્મદિવસના શુભકામના સંદેશાઓWish Now!

Happy Navratri wishes, Quotes, Status & Shayari text SMS In Hindi

शुभ चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। Happy Navratra| Shubh Navratri sms, messsage, Quotes

Happy Navratri Wishes in Hindi text SMS |

प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्।।
पंचमं स्क्न्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्।।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः।।

समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रीकी शुभकामना|

माँ दुर्गा आपको वः आपके परिवारको अपनी 9 भुजाओं से शक्ति, बुद्धि, धन, सुख, स्वास्थ्य, शांति, प्रसिद्धि, निर्भयता और समृद्धि प्रदान करे ऐसी मंगल कामना।

नवरात्रिकी शुभकामनाएँ।

या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रुपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।।


नवरात्री के नौवें दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं।
मां सिद्धिदात्री जी आपको और आपके परिजनों को शक्ति, खुशी और सुख प्रदान करे!

मेरे प्यारे प्यारे सनातन मित्रों, भाइयों एवं बहनों आप सभी को नवरात्रि की महानवमी की बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
माता रानी आप सभी का कल्याण करें।
जय माता दी। 🙇

सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते।।

नवरात्रि के साथ नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो!

नव वर्ष की पावन बेला में, है यही शुभ संदेश, हर दिन आए आपके जीवन में, लेकर खुशियां विशेष हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

1st Day (First Day) Navratri Wishes in Hindi

आप समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
समस्त मनोवांछित फलों की प्रदाता माँ "शैलपुत्री" आप सभी का कल्याण करें।

2nd Day (Second Day) Navratri Wishes in Hindi

ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्या सा ब्रह्मचारिणी।
सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते।

नवरात्रि के दूसरे दिन पर माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप परम तप की देवी मां "ब्रह्मचारिणी" की आराधना से आपके जीवन में खुशियां आएं।।🙏

3rd Day (Third Day) Navratri Wishes in Hindi

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिन माँ "चंद्रघंटा" की कृपा आप सभी पर बनी रहे!

4th Day (Forth Day) Navratri Wishes in Hindi

आपको एवं आप के परिवार को नवरात्रि के चौथे दिन मां "कूष्मांडा" की हार्दिक मंगल कामनाएं।
जय माँ कूष्माण्डा ...

सुरासम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे।

5th Day (Fifth Day) Navratri Wishes in Hindi

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

माता दुर्गा की पांचवीं शक्ति, सुख व शांति की देवी माँ "स्कंदमाता" की कृपा सब पर बनी रहे।

6th Day (sixth Day) Navratri Wishes in Hindi

नवरात्रि का छठा है। यह माँ "कात्यायनी" रूप।
कलयुग में शक्ति बनी, दुर्गा मोक्ष स्वरूप॥

🙏🏻🌼🌿 जय माता दी 🌿🌼🙏🏻
🌼🌿 शुभ प्रभात 🌿🌼

7th Day (Seventh Day) Navratri Wishes in Hindi

दुष्टों के संहार हेतु विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण करने वाली त्रिनेत्री आदिशक्ति माँ दुर्गा की सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि हम सभी के जीवन को सुखमय बनाए।
चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।
कात्यायनी शुभं दद्याद् देवी दानवघातिनी॥

शुभ नवरात्रि

8th Day (Eight Day) Navratri Wishes in Hindi

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
आज नवरात्री के अष्टम दिन आप के लिए शुभ व मां महागौरी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।

नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं 🙏🚩

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
आज नवरात्री के अष्टम दिन आप के लिए शुभ व मां महागौरी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।

नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं 🙏🚩

9th Day (Ninth Day) Navratri Wishes in Hindi

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।

नवरात्रि के नौवें दिन पर माँ "दुर्गा" से प्रार्थना है कि...
वह अपने अनेकों रूपों में हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

महानवमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेताम्बरधरा शुचिः।
महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोदया॥

चैत्र नवरात्रि के आठवें दिन आदिशक्ति मां महागौरी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।

शक्ति की आराधना के पर्व दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

तेरी ऊँगली पकड़ कर चली,
ममता के अंचल में पली,
माता रानी ओह मेरी अम्बे माँ
में तेरी लाड़ली।
जय माता दी।

हैप्पी नवरात्रि

हे नारायणी!
तुम सबको मंगल प्रदान करना विश्व का कल्याण करना,
पुरुषार्थ के कार्य सिद्ध करना।।
नारायणी तुम्हें नमस्कार है 🙏

शुभ नवरात्री

आपके घर में माँ शक्ति का वास हो आपके हर संकट का नाश हो आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो।

जय माता दी।
शुभ प्रभात।
शुभ नवरात्रि।

मन मंदिर मेरे आन बसो, आरम्भ करू गुणगान,
गौरी माॅं मातेश्वरी, दो चरणों का ध्यान,

शुभ नवरात्रि

दया तू इतनी करदे माँ,
कभी भरोसा टूटे ना,
हाथ रहे तेरा सर पे सदा,
तेरा साथ कभी ना छूटे माँ

🌺🌸🏵️ शुभ नवरात्रि 🏵️🌸🌺

कोई कहे तो कह देना,
मुसलमान के तरफ से नवरात्रि की शुभकामना आई है,
और ना तो ये नया है ना ही अजीब।
यही तो हिन्दुस्तान की खूबसूरती है।

या देवी सर्वभूतेशु मातृरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।।
चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।

🥢🥢🥢 नवरात्रि की शुभ कामनाएं 🥢🥢🥢

शेरों वाली मैया तेरे दरबार में खुशी मिलती है॥
दुःख दर्द मिटाये जाते हैं,
जो भी दर पर आते हैं, हाथों में ले के फूलों के हार,
तूने दिया प्यार बेशुमार,
पूजा करो स्वीकार,
खूब सजाया मईया तेरा दरबार..
नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं।

🥢🥢🥢 शुभ नवरात्रि! 🥢🥢🥢

इस नवरात्री पूजा पर
खुशियों से भरी हो आपकी ज़िन्दगी
उजालो से रोशन हो आपकी दुनिया
घर पर माँ दुर्गा का आगमन हो

🥢🥢🥢 नवरात्रि की शुभ कामनाएं 🥢🥢🥢

Happy Navratri Status in Hindi text SMS

माँ शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो।
हर घर में सुख-शांति का वास हो।

नवरात्रि का पर्व सबके लिए खास हो।

आप समस्त प्रदेशवासियों को नवरात्रि के नवें दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
निर्मल बुद्धि एवं अष्ट सिद्धियों की प्रदाता माँ सिद्धिदात्री आप सभी भक्तों का कल्याण करें।

ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥

भगवती पराम्बा के पावन पर्व नवरात्रि के प्रारंभ की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार सुख संपत्ति मिले आपको अपार।
मेरी ओर से नवरात्रि की शुभकामनाएं करें स्वीकार

Happy Navratri Quotes in Hindi text SMS

माँ की आराधना का ये पर्व हैं।
माँ के नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं।।
बिगड़े काम बनाने का पर्व हैं।
भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व हैं।।

🥢🥢🥢 शुभ नवरात्रि! 🥢🥢🥢

मां भरती झोली खाली!
मां अम्बे वैष्णो वाली।
मां संकट हरने वाली!
मां विपदा मिटाने वाली।।
मां के सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभ कामनाएं!!!

🥢🥢🥢 नवरात्रि की शुभ कामनाएं!!! 🥢🥢🥢

ज्ञान में ब्राह्मण हू,
व्यवस्था में वैश्य हू,
रणभूमि में क्षत्रिय हू,
सेवा में शुद्र हू,
अतः में हिंदू हू। 🙏जय श्री राम 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩।
सभी ट्वीटर वासियों को हिन्दू नववर्ष की शुभकामना

🚩 नवरात्रि की शुभकामना 🚩

माँ जननी है, माँ अंबे है।
माँ पालनहार है, माँ जगदंबे है।।
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🙏

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना।

मां लक्ष्मी, मां सरस्वती , मां काली का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा रहे ऐसी प्रार्थना।
3 दिन मां लक्ष्मी, 3 दिन मां सरस्वती, 3 दिन मां काली की उपासना हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव बनी रहे ऐसी प्रार्थना।

नवरात्रि के नौवें रूप माँ सिद्धिदात्री को नमन 🙏🚩
सिद्धदात्रि नवरूप है, सिद्धि देत है दान।
माँ तेरे नौ रूप का, सदा करूँ यशगान।।
नौ दिन जो नवरात्र में, माँ का करता पाठ।
धन संपत्ति मिले उसे, जीवन भर के ठाठ।।

🌹 जयमातादी 🔱🚩🙏

Happy Navratri Shayari in Hindi text SMS

लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश हो।

नवरात्रि की शुभकामनाएं!

शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर,
हर घर में विराजी अंबे माँ, हम सबकी जगदंबे माँ।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2022

हमको था इंतज़ार वो घड़ीआ गई,
होकर सिंह पर सवार माता रानीआ गई,
होगी अब मनकी हर मुरादपूरी,
हरने सारे दुख माता अपने द्वार आगई।

नवरात्रिकी शुभकामनाएं।

माँ का पर्व आता है,
हज़ारों खुशियां लाता है।
इस बार माँ आपको वो सब दे,
जो आपका दिल चाहता है।।

🥢🥢🥢 शुभ नवरात्रि! 🥢🥢🥢

शेर पर सवार होकर, खुशियों का वरदान लेकर।
हर घर में विराजी अंबे माँ, हम सबकी जगदंबे माँ।।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2022

पग पग में फूल खिले,
खुशी आप सबको इतनी मिले।
कभी न हो दूखों का सामना
यही है... नवरात्रि की शुभकामना!!!
!!! मां भगवती सभी पर अपनी कृपा व आशीर्वाद बनाए रखे!!!
जय माता दी 🙏🙏

लक्ष्मी... का हाथ हो,
सरस्वती... का साथ हो,
गणेश... का निवास हो,
और माँ दुर्गा... के आशीर्वाद से,
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!

🥢🥢🥢 नवरात्रि की शुभ कामनाएं!!! 🥢🥢🥢

माता रानी वरदान ना देना हमें
हो सके तो थोडा सा प्यार दे देना।।
तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा
एक बस यही आशीर्वाद दे देना।।
🚩🚩🚩🙇🙇🙇🚩🚩🚩
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

दरबार तेरा दरबारों में, एक ख़ास एहमियत रखता है,
उसको वैसा मिल जाता है, जो जैसी नियत रखता है।

नवरात्रिकी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई 😊 जय माता दी।

देवी मां के कदम आपके घर में आएं,
आप खुशी से नहाएं,
परेशानियां आपसे आंखें चुराए।

नवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं

🔔दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थः
स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि !

🔔दारिद्रय दुःख भयहारिणि का त्वदन्या
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽर्दचित्ता !!

🙏 नवरात्रीकी शुभकामनाएं। 🙏

Post a Comment

© 2017 - Wishes SMS. All rights reserved.