જન્મદિવસની શુભકામનાઓ text મેસેજWish Now!
Dussehra

Happy Vijayadashami (Dussehra) wishes, Quotes in Gujarati | દશેરા (વિજયા દશમી) ના શુભકામના સંદેશ

અધર્મ પર ધર્મનો વિજય એટલે વિજયાદશમી , અસત્ય પર સત્યનો વિજય એટલે વિજયાદશમી , અન્યાય પર ન્યાય નો વિજય એટલે વિજયાદશમી તમારા નામ ની સાથે દશેરા (વિજયા દશમ…
© 2017 - Wishes SMS. All rights reserved.