Updated ગુજરાતી શુભ સવાર મેસેજWish Now!

GOOD MORNING WISHES SMS IN GUJARATI 18

sambandh suvichar gujarati

મતભેદ એવી ઉધઈ છે કે જે ધીમે ધીમે મન સુધી પહોચી લાગણીઓ ને કોતરી નાખે છે.

સંબંધ ના પારખાં તો દુઃખરૂપી પાનખરમાં જ થાય,
બાકી સુખના વરસાદમાં તો બધા પાંદડા લીલા જ લાગે.

© 2017 - Wishes SMS. All rights reserved.